PRIJSUITREIKINGSAVOND

Geacht Lid,

 

PRIJSUITREIKINGSAVOND

 

Zoals in ons vorig e-mail bericht werd medegedeeld, zouden wij nadere informatie verstrekken m.b.t. de prijsuitreikingsavond 2021.  De datum, welke voorlopig werd vastgesteld op 6 november a.s., is definitief.   Alle leden die aan de zomercompetitie hebben deelgenomen, kunnen op deze avond hun prijs in ontvangst nemen.  U wordt allen uitgenodigd om 18.30 uur aanwezig te zijn. Zo rond de klok van 19.00 uur zal een buffet worden voorgeschoteld.  Onder het genot van een drankje en een hapje zal tussentijds de prijsuitreiking plaats vinden.  Om een idee te verkrijgen hoeveel mensen op deze avond hun opwachting willen maken, verzoeken wij U allen zich uiterlijk 25 oktober a.s. op te geven. Dus of U heeft meegevist of niet, graag willen wij dat U zich opgeeft wanner U op deze avond wilt verschijnen.  Graag ook even vermelden of U met Uw echtgenote of alleen komt.  Er worden geen ronden bingo gespeeld, er is enkel een kleine loterij.  De drankjes zijn uiteraard weer voor rekening van ‘S.I.O.G.”.  Zo rond de klok van 21.30 – 22.00 uur zal de avond worden beëindigd.  Wij zijn ons ervan bewust, dat de avond soberder van opzet zal zijn als dat U normaal gewend bent, maar helaas het is niet anders.

 

KANDIDATEN BESTUUR

 

Onze hengelsportvereniging is naarstig op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden.  Zij die interesse hebben in een bestuursfunctie worden vriendelijk verzocht zich uiterlijk op de feestavond aan te melden. Eerder mag natuurlijk ook.

 

ZOMERWEDSTRIJDEN

 

Voor het komende zomerseizoen (2022)  willen wij graag vernemen of er interesse bestaat om voortaan de zomercompetitie op de zaterdag middag te vissen en niet meer op de zondagochtend.

 

Op deze vraag hoeven uiteraard alleen de wedstrijd  vissers te antwoorden. Leden die nooit hebben deelgenomen aan de competitie en die dat ook in 2022 niet van plan zijn, hoeven deze vraag dus niet te beantwoorden.   Graag vernemen wij dus van de wedstrijdvissers waar hun voorkeur naar uit gaat.

Het zou prettig zijn  om op 6 november a.s. ook de voorkeur van jullie te vernemen.  Wij kunnen dan op de eerstvolgende jaarvergadering hierover beslissen.

 

 

                                                                                  HET BESTUUR