ode aan

                                                   ode aan

Frits van den Broek

Als eerste is ons lid Frits van den Broek gekozen om deze rubriek te openen.Frits is geborenop 25 november 1932

te Made Lid van S.I.O.G.sedert1978 en inmiddels ruim 41 jaar behorend tot de vaste kern van onze vereniging

Velen hebben met Frits samen gevist

in het verre verleden in de Dortse Kil,op de stenen Honderden meters moesten worden afgelegd voor onze hengelaars hun visstek berreikten.zware viskisten op hun rug ,foedraal met hengels in de ene hand en emmers met dikwijls wel 10 kg voer in de andere.omdat het vissen in de Kil voor vele leden vanwege het gesjouw niet om te doen was,werd aan Frits gevraagd of hij de leden met zijn gele Ford bus naar de visplaatsen wilde rijden.de visspullen werden dan ingeladen en de vissers kwamen uitgerust op hun visplaats .Of deze oplossing meer vis opleverde,weet ik niet meer.Wel weet ik dat vele leden graag gebruik maakten van de mogelijkheid die door Frits werd geschapen.Frits was een ferfent visser,die geen kampioenschap oversloeg.40 jaar lang was hij altijd op zondagochtenden present,altijd goed gehumeurd.De koningswedstrijdenwaren speciaal.Het ging hier tenslotte om het vangen van de grootste vis.Hierin was hij meer bedreven,dan het vangen van kleinere exemplaren in de kampioenwedstrijden.Tweemaal wist hij in zijn carriere de koningstitel in de wacht te slepen.Over deze gebeurtenissen praat hij tot op de dag van vandaag met veel enthousiasme.Ook in financieel opzicht was Frits voor de vereniging niet de beroerste.Hout voor de steigers in de Withuisweel,zoals deze door leden van SIOG stevast werd genoemd,werd dikwijls voor niets of een vriendenprijsje door Frits geleverd.Dikwijls nam hij ook het voortouw als de steigers gebouwd of gerepareerd moesten worden.Jarenlangschonk Frits dagprijzen voor diverse wedstrijden en bij jubilea werd nimmer vergeefs een beroep op hem gedaan.Ook in de wintermaanden liet Frits geen wedstrijd aan hem voorbi gaan.De laatste jaren beleefde hij enorm veel plezier aan het vangen van grote stekelbaarzen.Menig prijs en zelfs eerste plaatsen sleepte hij in de wacht.In 2018 moest hij de wedstrijden laten voor wat ze waren.Zijn ogen lieten hem in de steek en al tijdens het optuigen had hij grote problemen.Het werd allemaal te veel.Wij zijn er trots opdat Frits tot zijn 85e levensjaar deel heeft uitgemaakt van de wedstrijdgroep SIOG en wij hopen dat hij nog flink wat jaren in ons midden mag blijven.Lid is hij nog steeds,want de prijsuitreikavonden wil hij nog acte de precence geven.