aanmelden lidmaatschap

                            H.S.V.   S.I.O.G.

Datum                 :

De ondergetekende:

Naam                      

Adres                       :

Postcode+
Woonplaats

Geboortedatum       :

Telefoon                  :

E-mail

Wenst zich aan te sluiten als lid van H.S.V. "S.I.O.G."te Wagenberg

Bent U eveneens lid van een andere hengelsportverenging,vermeld dan hierna welke vereniging,
U nog meer lid bent en het vispasnummer hetwelk U via deze vereniging is verstrekt.

Lid van H.S.V............................................Vispasnummer............................................

De kosten van het lidmaatschap bedragen 42 euro (22, voor de vispas en 20.voor het lidmaatschap
Bent u lid van een andere visvereniging,dan verzorgt "S.I.O.G.de teruggave van 18.50 eurovoor de teveel betaalde kosten
voor een extra vispas.Wel graag een kopie overleggen van de vispas welke u ontving via de andere visvereniging vermelding
van uw bankrekening nummer................................waarop het teveel betaalde bedrag kan worden gerestitueerd.

 

                                                                                    HANDTEKENING

                                                                          ..................................................